Ngõ 435 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngõ 435 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bản đồ Đường Ngõ 435 Hồng Hà

Địa điểm mới