Phố Liên Trì, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Là một phố cụt, từ chỗ số nhà 66 Nguyễn Du đi cắt ngang qua phố Trần Quốc Toản và vào sâu phía trong, nguyên là địa phận thôn Liên Thủy. Tới giữa thế kỷ XIX, thôn này đổi là Liên Đường chạy dài trên bờ bắc hồ Thiền Quang mà trước đó có tên là hồ Liên Thủy. Thôn Liên Đường có chùa Liên Trì, ở vào chố này là các số nhà 58-60 Nguyễn Du. Cách đây dăm chục năm vẫn còn chùa này. Thời Pháp thuộc, đây là 2 phố: phố Ba-rô-na (rue Barona) đi từ Trần Quốc Toản đến Nguyễn Du. Đoạn còn lại là ngõ Trạng Trình.

Bản đồ đường Phố Liên Trì, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Liên Trì, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách Sạn A25

12, Liên Trì, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cafe - sinh tố - nước giải khát

47B, Liên Trì, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quán 68 - Bia Tươi

47, Liên Trì, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc đang cập nhật

45, Liên Trì, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty TNHH Lê & Vũ

43A, Liên Trì, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Rửa xe - thay dầu - dọn nội thất

43A, Liên Trì, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

50, Liên Trì, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

48B, Liên Trì, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

48A, Liên Trì, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Rửa xe, thay dầu, bơm vá

39, Liên Trì, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội