Phố Lê Thạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nối từ phố Ngô Quyền đến phố Đinh Tiên Hoàng, nguyên là đất thôn Hạ Hà. Tới giữa thế kỷ XIX thôn này hợp với thôn Hậu Bi thành thôn Hà Thanh. Thời Pháp thuộc, đây là đường Sa-va-xi-ơ (avenue Chavassieux). Tên hiện nay được đặt theo Cách Mạng. Đầu phố này là cạnh trái của ngôi Nhà khách Chính phủ vốn là phủ Thống sứ cũ.
Lê Thạch người làng Lam Sơn, Thanh Hóa, là cháu gọi Lê Lợi bằng chú. Năm 1418 Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh, Lê Thạch làm tướng tiên phong, đã từng thắng Mã Kỳ khi tên này tấn công Nga Lạc. Cuối năm 1421 khi Lê Lợi đang chống giặc ở sách Ba Lẫm thì tù trưởng Ai Lao là Mãn Sát đem quân đến nói dối là cứu viện nhưng kỳ thực là đánh lén nghĩa quân. Lê Lợi cắt cử Lê Thạch chống cự lại Mãn Sát. Trong khi giao chiến, ông bị thương nặng và từ trần.

Bản đồ đường Phố Lê Thạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Lê Thạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Salsa Mouse Nhà Tròn Hồ Gươm Hà Nội

7, Lê Thạch, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

VietinBank

18, Lê Thạch, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện

18, Lê Thạch, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lê Thạch Quán

2, Lê Thạch, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội