Phố Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nối từ đường Trần Quang Khải đến phố Ngô Quyền, nguyên là phần đất thôn Vọng Hà. Thời Pháp thuộc, đây là phố Tướng Lơ-cơ-lăng-giê (rue Général Leclanger)
Lê Phụng Hiểu người làng Băng Sơn, Thanh Hóa. Ông là một danh tướng đời Lý Thái Tổ. Năm vua này chết, ba người con thứ là Đông Chinh vương, Dực Thánh vương và Võ Đức vương đem quân vây hoàng thành toàn cướp ngôi của thái tử Phật Mã. Lê Phụng Hiểu đã đưa vệ sĩ ra dẹp loạn ba vương này và đưa Phật Mã lên ngôi, tức là Lý Thái Tông. Nhờ đó mà chính quyền trung ương được giữ vững trong lúc cần thiết để xây dựng nền độc lập dân tộc mới ở bước đầu.

Bản đồ đường Phố Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà hàng Lý Club

4, Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

RAW Photography

2C, Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Maritime Bank Hà Thành

1, Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty TNHH du lịch Xanh

1, Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ATM - VietinBank

1, Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ATM - Techcombank

10, Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty cổ phần hoá chất - kính

16, Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lẩu bò Sài Gòn

5, Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lý Club

4, Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cục phục vụ ngoại giao đoàn

10, Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội