Phố Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kéo dài từ đường Trần Quang Khải đến phố Đinh Tiên Hoàng, nguyên đầu phía đông là đất thôn Vọng Hà còn đầu phía tây là chỗ giáp ranh làng Hà Thanh và Tả Vọng. Thời Pháp thuộc, đây là hai phố Đô-mi-nê (rue Dominé) và Bon-nua (rue Bonhour). Tên hiện nay được đặt từ sau Cách Mạng.
Lê Lai người thôn Dựng Tú, Thanh hóa. Đầu năm 1416, ông cũng anh ruột là Lê Lãn và 3 con trai là Lê Lô, Lê Lộ, Lê Lâm theo Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh. Tên ông đứng hàng thứ 2, sau Lê Lợi trong bài văn thề ở Hội thề Lũng Nhai do Lê Lợi tổ chức. Đầu năm 1418, chỉ ít lâu sau ngày khởi binh, nghĩa quân rút về đóng ở núi Chí Linh. Quân Minh kéo tới bao vây, Lê Lợi bàn bạc với các tướng "Bây giờ ai có thể làm như Kỷ Tín ngày xưa để ta tạm ẩn náu trong núi rừng, mưu tính về sau?" Lê Lai khảng khái tình nguyện mặc áo bào, cải trang làm Lê Lợi xông ra trận. Giặc bắt được tưởng là Lê Lợi, giết đi rồi kéo quân về. Nhờ đó Lê Lợi thoát nạn, tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến. Sau này khi đã thành công, Lê Lai được truy phong là công thần hạng nhất.

Bản đồ Phố Lê Lai

Địa điểm mới

Các dịch vụ tiêu biểu

Quảng cáo doanh nghiệp
Địa điểm nhà tài trợ
Trung tâm Tiếng Anh trẻ em Zigzag English

2A, Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Fastrackids - Bé Thông Minh

18, Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trường đào tạo lập trình viên quốc tế Hanoi-Aptech

19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch vụ tại Lê Lai