Phố Hàng Thùng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kéo dài từ đường Trần Nhật Duật đến phố Hàng Bè, nguyên là đất thôn Sơ Trang và thôn Đông Yên. Tới giữa thế kỷ XIX, thôn Sơ Trang hợp nhất với thôn Tả Lâu thành thôn Trang Lâu. Đình và đền thôn Tả Lâu nay ở bên phố Lò Sũ, còn đình và đền thôn Sơ Trang thì ở số nhà 33 Hàng Thùng. Tuy vậy nay đều gọi tất cả là đình và đền Trang Lâu. Đình thôn Đông Yên đối diện với đền Trang Lâu (qua phố Nguyễn Hữu Huân), vừa là nhà số 35 Hàng Thùng, vừa là nhà số 94 Nguyễn Hữu Huân, thờ Uy Linh Lang, đình mới bị dỡ năm 1970, Phố này trước đây chuyên sản xuất và bày bán các thứ thùng ghép bằng tre nứa hoặc bằng gỗ gắn sơn ta. Thời Pháp thuộc, đây là 2 phố: từ đường Trần Nhật Duật đến phố Nguyễn Hữu Huân gọi là phố Phúc Châu (rue Fou-tchéou) sau đổi là phố Rông-đô-ni (rue Rondony), đoạn còn lại là phố Hàng Thung (rue des Sceaux). Sau Cách Mạng đã đổi phố Rông-đô-ni là phố Bình Chuẩn. Thời tạm chiếm gộp 2 phố lại thành phố Hàng Thùng. Từ ngày giải phóng thủ đô vẫn duy trì tên này.

Bản đồ đường Phố Hàng Thùng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Hàng Thùng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách sạn Boss Legend Hà Nội

21, Hàng Thùng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chân gà rang muối

14, Hàng Thùng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà hàng Water Puppet

37A, Hàng Thùng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Siêu thị HCFOOD

17, Hàng Thùng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

14, Hàng Thùng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

26, Hàng Thùng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

28A, Hàng Thùng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giầy dép thời trang xuất khẩu

30, Hàng Thùng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổng công ty Khánh Việt

37B, Hàng Thùng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Shop Người Lớn

37C, Hàng Thùng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội