Phố Hàng Quạt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nối từ phố Lương Văn Can đến phố Hàng Nón, nguyên là đất thôn Tố Tịch và thôn Thuận Mỹ. Đây là ba phố cũ gộp lại: nửa phía đông là phố Hàng Quạt và Hàng Đàn, nửa phía tây là phố Mã Vĩ. Phố Hàng Đàn thời xưa tập trung nhiều nhà làm và bán các loại đàn nguyệt, đàn tranh ... Nhưng từ đầu thế kỷ XX chủ yếu là các cửa hàng làm những đồ gỗ chạm như long đình, kiệu bát cống, song loan... Sau nữa chuyển sang làm đồ gỗ thông thường như bàn, ghế, tủ, chạn ...
Phố Hàng Quạt có những cửa hàng vừa bán quạt do mình sản xuất và của cả những nơi khác nữa. Nghề làm quạt ở đây do một số người dân làng Đào Xá, tên nôm là Đầu quạt, Hưng Yên đem tới. Họ cư trú ở đây, làm quạt, lập đình thờ tổ nghề là một ông họ Đào. Đình đó nay là nhà số 4, gọi là đình Xuân Phiến Thị.
Thôn Thuận Mỹ có đình và đền, nay vẫn còn. Đền ở số nhà 64 thờ Thành hoàng bản cảnh còn đình ở số nhà 74 gọi nôm na là đền Dâu. Đoạn cuối phố Hàng Quạt ngày nay, từ đền Dâu đến đầu Hàng Nón, thời trước là phố Mã Vĩ, chuyên làm và bán các loại áo mũ triều phục, thêu và bán các loại mặt hàng thêu. Thời Pháp thuộc, phố có tên là "rue des Eventails" (tức phố Hàng Quạt). Sau Cách Mạng đã chính thức hóa tên đó.

Bản đồ đường Phố Hàng Quạt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Hàng Quạt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cửa hàng Đức Thịnh

16A, Phố Hàng Quạt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hanoi Victory Hotel

3, Phố Hàng Quạt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách sạn Hà Nội Victory

3, Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thu Vân - Chuyên thêu, may - Đặt hàng theo yêu cầu

53, Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cửa hàng phúc lộc thọ - Nhữ Thi Đạt

51A, Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khoa Viet Travel - HaNoi Tour

51, Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hồng Hạnh - Đồ tế lễ

49, Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hiệu Xuân - Quần áo thờ, lễ, cờ, trướng

49A, Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Văn phòng luật sư Đất Việt

43B, Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trường Thịnh - Đồ thời cúng, phong thủy+

7A, Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội