Phố Phố Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Hàng Mã là đất thôn cũ Yên Phú. Tên cũ thời Pháp thuộc là Rue du Cuive. Đoạn phố phía đông trên đất thôn cũ Vĩnh Hanh vẫn có tên gọi thông thường là phố Hàng Mã. Dân ở phố này có một số gia đình người làng Tân Khai ( Hàng Sắt và Cổng Đục) dọn đến mở cửa hàng bán giấy và đồ mã nhỏ, đó là đồ hàng giấy để trang trí ( hoa giấy, đèn giấy các kiểu...) và đồ mã để cúng lễ ( mũ thổ thần, mũ ông Táo, vàng giấy...) Đồ mã nhỏ thì làm và bán ở đây, còn đồ mã lớn dùng cho tang lễ ( minh tinh nhà táng) hoặc đám làm chay, đám lễ cầu mát, hoặc đám mã khác thì người ta đặt làm ở Mã Mây.
Khi nghề làm đồ hàng mã ở Mã Mây tàn thì nghề làm đồ mã ở Hàng Mã cũng không hơn trước được, các cửa hàng trong phố mạnh về bán các loại giấy màu, giấy trắng mộc và làm đèn giấy, đồ giấy trang trí; đồ mã cúng lễ chỉ sản xuất theo tháng.
Đặc điểm địa lý:Phố có chiều dài khoảng 0,7 km. Chiều hướng phía Tây Nam tiếp giáp vớI phố Hàng Rươi, Lò Rèn, Hàng Cót, phía Đông Bắc tiếp giáp vớI Hàng Chiếu.
Các tuyến phố cắt ngang: Đồng Xuân, Hàng Lược, Hàng Rươi.
Các ngành hàng chủ yếu: Phố bày bán chủ yếu các loại vàng mã, tiền vàng; giấy các loại: giấy màu, giấy dán tường...

Bản đồ Phố Hàng Mã

Dịch vụ tại Hàng Mã