Phố Hàng Giấy, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kéo dài từ phố Hàng Đậu đến phố Hàng Khoai, tiếp liên đầu phố Đồng Xuân, nguyên là đất phường Đồng Xuân. Hiện nay nhà số 83 chính là đình Đồng Xuân, thờ Bạch Mã. Phố này thời xưa bán các thứ giấy do làng Bưởi, làng Cót làm ra như giấy lệnh, giấy sắc, giấy bản, giấy moi, giấy bổi ... và những giấy nhập như giấy quyến, giấy tàu bạch ... Đầu thời Pháp thuộc, phố này xuất hiện nhiều nhà hát ả đào, gọi là cô đầu Hàng Giấy. Tên phố thời Pháp thuộc là "rue du Papier" (tức phố Hàng Giấy). Sau Cách Mạng đã chính thức hóa tên gọi này.

Bản đồ đường Phố Hàng Giấy, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Hàng Giấy, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

An Hotel

10, Phố Hàng Giấy, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Piaggio Xuân Cầu Hàng Giấy

02, Hàng Giấy, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách Sạn Posh

4A, Hàng Giấy, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phụ kiện đồ chơi Smatsphone

32, Phố Hàng Giấy, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ATM - Techcombank

62, Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Techcombank Đồng Xuân

62, Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ATM - Agribank

73, Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tom - Bán buôn, bán lẻ quần áo

6, Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngọc Quyên - Lụa tơ tằm

28, Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đặc sản thịt bò khô + ruốc, ớt

28, Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội