Phố Phố Hàng Dầu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Hàng Dầu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Hàng Dầu là đất thôn cũ Tả Vọng và Kiếm Hồ. Tên cũ thời Pháp là Rue du Lac (phố trông ra hồ). Trong khu phố trước đây có nhiều cửa hàng bán các loại dầu trẩu, dầu lạc, dầu vừng để nhà chùa làm thức ăn, để pha vào sơn và để thắp đèn trước khi dầu Tây được phổ biến. Ngoài ra phố này còn rất nhiều nhà bán sơn ta. Sơn và dầu không đựng trong thùng mà trong cái "nải" nhỏ hơn cái thúng, đan bằng tre, sảm bằng sơn ta, đậy bằng vỉ buồm...
Hiện nay phố Hàng Dầu đang bán các loại giày, dép.
Đặc điểm địa lý:
Phố Phố Hàng Dầu, chiều hương Phía Bắc tiếp giáp với Phố Hàng Bè, Phía Nam tiếp giáp với Đinh Tiên Hoàng.
Các tuyến phố cắt ngang: Phố Cầu Gỗ, Lò Sũ.
Các ngành hàng chủ yếu:
Hiện nay trên phố bày bán chủ yếu là các loại giày dép, túi sách?
Các tuyến xe bus chạy qua:
Tuyến số: 1, 18, 22, 23, 31, 36,

Bản đồ Phố Hàng Dầu

Dịch vụ tại Hàng Dầu