Phố Phố Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kéo dài từ ô Quan Chưởng tới phố Đồng Xuân, nguyên là đất thôn Thanh Hà. Đình của thôn này cho tới những năm đầu thế kỷ XIX nằm ở chỗ gần kề cửa ô. Đến năm 1817 sửa chữa cửa ô này, mở rộng thêm đường nên phải dỡ đình, được dời vào nhà số 77 nhưng mặt chính lại quay ra số 10 phố Ngõ Gạch. Đình thờ ông Trần Lựu. Trước đây phố bán chiếu trơn, có tên nữa là Hàng Bát do có bán cả bát từ Bát Tràng và An Quảng.
Năm 1872, tên lái buôn kiêm gián điệp Giăng Đuy-puy (Jean Dupuis) đã đến mở hàng ở phố này và từ đó đặt kế hoạch đánh chiếm thành Hà Nội. Vì vậy thời Pháp thuộc, thực dân đã lấy tên hắn đặt cho phố, nhưng dân chúng vẫn gọi quen là phố Mới, tức dãy phố mới được mở mang uốn nắn lại.

Bản đồ Phố Hàng Chiếu

Dịch vụ tại Hàng Chiếu