Phố Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kéo dài từ ô Quan Chưởng tới phố Đồng Xuân, nguyên là đất thôn Thanh Hà. Đình của thôn này cho tới những năm đầu thế kỷ XIX nằm ở chỗ gần kề cửa ô. Đến năm 1817 sửa chữa cửa ô này, mở rộng thêm đường nên phải dỡ đình, được dời vào nhà số 77 nhưng mặt chính lại quay ra số 10 phố Ngõ Gạch. Đình thờ ông Trần Lựu. Trước đây phố bán chiếu trơn, có tên nữa là Hàng Bát do có bán cả bát từ Bát Tràng và An Quảng.
Năm 1872, tên lái buôn kiêm gián điệp Giăng Đuy-puy (Jean Dupuis) đã đến mở hàng ở phố này và từ đó đặt kế hoạch đánh chiếm thành Hà Nội. Vì vậy thời Pháp thuộc, thực dân đã lấy tên hắn đặt cho phố, nhưng dân chúng vẫn gọi quen là phố Mới, tức dãy phố mới được mở mang uốn nắn lại.

Bản đồ đường Phố Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cửa hàng túi Tuấn Thủy (Nhà phú cầu)

95, Phố Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mầm non tư thục đồ rê mí

12, Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách Sạn Hanoi Old Town

95, Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hậu Hair Salon

Số 55, Phố Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CMC Tattoo Supply - Cung cấp thiết bị xăm chuyên ...

18, Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cửa hàng than hoa Cường Hương

74, Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Toàn Hải - Bán buôn, bán lẻ các loại chiếu cói, ly ...

60, Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm - Phương Hoa

33, Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm Hanel Pad - ...

39, Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Fashion Tấm

51, Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội