Nhà hàng cao cấp tại Hàng Buồm

Nhà hàng Red Bean

94, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84 3926 3641    +84 3926 3645    http://www.redbeanrestaurant.com/;

729 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sushi Corner - Restaurant

5, Lương Ngọc Quyến, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 85 822 922 - 39 351 871    http://www.sushicorner.net;

2696 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bít tết Hải Tý

20, Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 22 020 819

Chim quay, sườn dán, các món xào, cơm rang, sườn nướng, sườn rán

1237 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bít tết 22 - Chim quay, cơm giang, phở xào

22, Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 267 963

1125 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

New Day Reataurant

72, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 280 315

Tiệm cơm Một Ngày Mới

4608 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Restaurant & Cafe Bay

36, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

665 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà hàng Studio

32, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1218 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ánh Tuyết - Restaurant

22, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 258 705 - 62 911 039

2271 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà hàng Thịnh Vượng

13, Tạ Hiện, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 251 838

3219 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà hàng Trường Thọ

11, Tạ Hiện, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 251 639

3242 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Little HaNoi - Vietnamese Restaurant

9, Tạ Hiện, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 260 168

1218 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Little HaNoi - VietNam Restaurant

14, Tạ Hiện, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 260 168

1076 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Blue Butterfly Restaurant

61, Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 263 845

2205 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn