Cafe tại Hàng Buồm

Café Lính

65, Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

243 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Factory 47

47, Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84) 163 946 0750

359 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bar Hair of the Dog

32, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84 91 351 53 51

412 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Spy Bar

12A, Nguyễn Hữu Huân, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(04)22691107

309 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Finnegan's Irish Pub

32, Lương Ngọc Quyến, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84) 1252 978 060 - (84) 903 238 607

196 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Fat Cat Bar

25, Tạ Hiện, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84) 1653 336 087

277 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quán Rockstore-Bar

61, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84 165 333 6087

354 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

HAPPY COFFEE BEAN

80, Phố Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

0462979680    www.happycoffeebean.webs,com;

352 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Góc cũ Cafe - Old Corner Cafe

15, Lương Ngọc Quyến, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

0943 268 586    http://www.oldcorner.com.vn;

Góc cũ Cafe - Khoảng lặng trong lòng phố cổ.

1262 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe Story

102, Trần Nhật Duật, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

1103 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe 37

37, Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

674 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tam Lộc Coffee - Made in VietNam

9A, Lương Ngọc Quyến, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

0942 502 210 - .0979 852 212 - 0912 844 644

981 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe Hương

7, Chợ Gạo, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

495 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe - Trà Chanh

8B, Chợ Gạo, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

0127 8039 758

915 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe Mỹ Hào

2, Nguyễn Siêu, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

733 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe 21

21, Hàng Chĩnh, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

569 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe Kết nối

28, Đào Duy Từ, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

580 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe Nola

89, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1203 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe Bống

35, Đào Duy Từ, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

991 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe Tranh

54, Đào Duy Từ, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

820 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn