Cơ quan khác tại Hàng Buồm

Xưởng in báo Người Hà Nội

19, Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 246 502 - 39 263 748    (84-4) 39 263 748

1312 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội

19, Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 256 961    (84-4) 39 282 396

2440 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên Hà Nội

88, Trần Nhật Duật, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 283 085 - 38 268 324 - 38 284 156    (84-4) 38 250 889    http://www.vieclamthanhnien.net;

1554 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn