195-199, Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Các địa điểm tại địa chỉ này (2)
  • Silk Path Hotel

    195-199, Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  • Nhà hàng Bellisimo

    195-199, Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Danh mục dịch vụ