Phố Hà Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kéo dài từ phố Hội Tin Lành đến phố Phùng Hưng, nguyên là đất thôn Yên Trung Hạ. Thôn này từ 1832 có đặt một trạm chuyển công văn giấy tờ của triều đình, lúc đó có lệ các tên trạm được đặt bằng lấy chữ đầu của tỉnh ghép với một chữ tên thôn. Khi đó thành Thăng Long đã được đổi là tỉnh Hà Nội nên trạm này có tên là trạm Hà Trung. Thời Pháp thuộc cũng được gọi là phố Hà Trung (rue Hà Trung). Ngoài ra Hà Trung còn là tên một cái ngõ cụt từ phố Phùng Hưng rẽ vào chạy song song với phố Hà Trung.

Bản đồ đường Phố Hà Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Hà Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty TNHH vàng bạc Việt Quang

49, Phố Hà Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty vàng bạc Gia Bách

47 , Phố Hà Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

45 Hà Trung - Thiết kế và sửa chữa Sofa

Số 45, Hà Trung, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khánh Huyền 79 - Yên xe thời trang

79, Hà Trung, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngọc Hạnh - Bán buôn bán lẻ da, vải bạt

77, Hà Trung, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kim Trấn - Chuyên mua bán vải giả da, simili

75, Hà Trung, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vải bạt - ô dù - sa lon - phô tơi - yên đệm xe máy

73, Hà Trung, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quyết Hải - 71B Hà Trung

71B, Hà Trung, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bán vải bạt các loại

71A, Hà Trung, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vàng Đức Thành

69, Hà Trung, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội