Phố Phố Đình Ngang, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Đình Ngang, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đi từ phố Nguyễn Thái Học đến phố Cửa Nam, nguyên là đất thôn Yên Trung thượng. Tên gọi có từ thời Lê, chữ Hán là "Hoành Đình" chỉ một cái đình xây ngang giữa đường. Ngoài ra Hà Nội cổ (đầu thế kỷ XIX) còn một Đình Ngang nữa ở đoạn cuối phố Huế ngày nay. Thời Pháp thuộc, đây là phố Tháp canh của Thành (rue Tour de la Citadelle) nhưng dân chúng vẫn quen gọi là phố Đình Ngang. Tên này được chính thức hóa từ sau Cách Mạng.

Bản đồ Phố Đình Ngang

Dịch vụ tại Đình Ngang