Phố Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Dã Tượng là phố ở trên đất thôn cũ Phụ Khánh. Tên thời thuộc Pháp là Rue Lambert.
Phố được đặt theo tên người gia nô của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Dã Tường là người có sức khoẻ (như voi rừng), lập được nhiều chiến công trong cuộc chiến tranh chống quân Nguyên 1285-1288.
Đặc điểm địa lý:
Phố dài hơn 100 mét. Phía Đông Bắc giáp với Lí Thường Kiệt, Thợ Nhuộm. Phía Đông Nam giáp với Trần Hưng Đạo.
Các tuyến phố cắt ngang:
Lí Thường Kệt - Thợ Nhuộm - Trần Hưng Đạo.

Bản đồ đường Phố Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trung tâm khách hàng ƯT VPBank Dã Tượng

4, Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ATM VPbank 4 Dã Tượng

4, Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tòa nhà Sao Bắc

4, Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc đang cập nhật

7, Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Việt An - Foot massage

9, Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giặt khô là hơi

10, Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Siêu thị xổ số - Phòng trả thưởng

6, Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hair Salon Cảnh Sài Gòn

7, Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Văn phòng phẩm

2, Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cafe số 3 Dã Tượng

3, Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội