Phố Phố Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Cửa Nam ở trên đất hai thôn cũ Vĩnh Xương và Yên Trung Hạ. Tên cũ thời thuộc Pháp là Rue Neyret. Vườn hoa Cửa Nam trước cũng có tên là Place Neyret nhưng nhân dân thường gọi là Vườn hoa "Bà đầm xoè" vì có đặt pho tượng đồng Thần Tự do.
Dưới Thời Lý - Trần và Hậu Lê, thành Thăng Long chỉ mở một cửa ở tường thành phía nam với cái tên là cửa Đại Hưng; nhà Nguyễn cho đắp lại thành Thăng Long, phía Nam mở ra hai cửa Đông Nam và Tây Nam. Cửa Nam bị bịt kín năm Minh Mạng 1831.
Bên ngoài Cửa Nam có đình Quảng Văn (sau gọi là Quảng Minh) là nơi yết những chiếu chỉ của triều đình.
Đặc điểm địa lý:
Phố dài 0,5 km. Phía Tây Nam giáp với đường Nguyễn Khuyến, phía Đông Bắc giáp với Tràng Thi.
Các tuyến phố cắt ngang:
Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu.
Các ngành hàng chủ yếu:
Điện thoại là ngành hàng chủ yếu trên tuyến phố này
Các tuyến xe bus chạy qua:Tuyến số: 23, 34,

Bản đồ Phố Cửa Nam

Dịch vụ tại Cửa Nam