Đường Cổng Đục, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đường Cổng Đục, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kéo dài từ phố Hàng Mã đến phố Hàng Vải, nguyên là đất thôn Đông Thành thị. Thời Pháp thuộc đây là ngõ Hàng Vải (ruelle des Etoffes) do thông ra phố Hàng Vải ở mạn Nam. Sau Cách Mạng ta đã chính thức hóa tên gọi này.

Bản đồ Đường Cổng Đục

Địa điểm mới

Các dịch vụ tiêu biểu

Quảng cáo doanh nghiệp
Địa điểm nhà tài trợ
Trung tâm Tiếng Anh trẻ em Zigzag English

2A, Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Fastrackids - Bé Thông Minh

18, Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trường đào tạo lập trình viên quốc tế Hanoi-Aptech

19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch vụ tại Cổng Đục