Phố Chân Cầm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đi từ phố Lý Quốc Sư đến phố Phủ Doãn, nguyên là phần đất thôn Chân Tiên và thôn Minh Cầm. Tới giữa thế kỷ XIX, hai thôn này hợp làm một thành ra thôn Chân Cầm. Đầu thế kỷ XIX, thôn Chân Tiên còn có tên là Chân Tiên Hàng Đàn. Thời Pháp thuộc, phố này có tên là La-gít-kê (rue Lagisquet). Tên hiện nay được đặt sau Cách Mạng tháng 8.

Bản đồ đường Phố Chân Cầm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Chân Cầm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quán lươn thơm ngon ở Hà Nội

1, Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hanoi Serendipity Hotel

14A, Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cửa hàng thời trang Sunny Kusa

8, Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hoàng Linh Company JSC

19.2, Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

HT Shop

19.2, Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Anh Phương Fashion - Sandy

19A, Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bún ốc riêu cua - Phở bò, gà

19, Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơm bình dân

17, Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơm phố nhỏ

13B, Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

11, Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội