Đường Đường Cầu Đất, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đường Cầu Đất, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đây là tên mới đặt từ tháng 1-1999 cho con phố đi từ cuối đường Trần Quang Khải (gần Bảo tàng Lịch Sử) ra đến đường Bạch Đằng, nguyên là đất bãi sông Hồng thuộc phường Cơ Xá xưa. Trước kia cũng có khu vực gọi là Cầu Đất (nay là phố Chương Dương Độ). Khi đó chưa có xe lửa nên hàng hóa thông thương về Hà Nội chỉ có đường sông Hồng. Do vậy các bến cảng nằm dọc con đường nay là phố Trần Nhật Duật và Trần Quang Khải. Có một bến ngay phố Balny (nay là Trần Nguyên Hãn), khi đó đê sông Hồng thấp, nước sông chảy sát bờ đê và có nhiều đoạn trũng ứ nước nên phải xây cống bên dưới đường, vì vậy có tên là Cầu Đất.

Bản đồ Đường Cầu Đất

Các dịch vụ tiêu biểu
Hiện Tại chưa có dịch vụ nào trên tuyến Đường Cầu Đất

Dịch vụ tại Cầu Đất