Cổng Sa Đông, Hoài Đức, Hà Nội

Cổng Sa Đông, Hoài Đức, Hà Nội

Bản đồ Đường Cổng Sa Đông

Địa điểm mới