V���t t�� ng��nh ��i���n, n�����c tại Hai Bà Trưng