Tr��� s��� C��ng an, Qu��n �����i tại Hai Bà Trưng