Rạp xiếc tại Hai Bà Trưng


Rạp xiếc Trung Ương

67-69, Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 38 220 268    (84-4 )38 221 946    http://www.vietnamcircus.com.vn;

Biểu diễn các chương trình xiếc

18754 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hai Bà Trưng