Ph������ng, S��������� giao d���������c tại Hai Bà Trưng