Phế liệu tại Hai Bà Trưng


Thu mua sắt vụn

804, Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

551 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua phế liệu

670, Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

501 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Lăng Thơm chuyên thu mua phế liệu

304, Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

558 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua sắt vụn, nhôm đồng các loại

502, Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

568 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua sắt vụn - đồ điện cũ hỏng

77, Phố 8-3, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

445 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua sắt vụn

126, Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

465 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Mua bán đồng nát

169, Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

1491 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Chín Dương - Thu mua phế liệu

20, Vạn Kiếp, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 39 843 849 - 0913 363 731

301 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hằng - Thu mua sắt vụn

19A, Vân Đồn, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 39 842 800

322 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua sắt thép phế liệu

375, Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 36 366 949

901 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua sắt thép phế liệu

189P, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

590 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua sắt vụn các loại

653, Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

586 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Minh Quang

176D, Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 36 623 745 - 0983 586 800

Mua bán các loại sắt thép phế liệu

293 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hai Bà Trưng