Ngh��� thu���t, l��m �����p kh��c tại Hai Bà Trưng