Đài Truyền thanh, Truyền hình tại Hai Bà Trưng


Đài truyền hình kỹ thuật số Việt Nam

65, Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4)    (84-4)    http://www.vtc.com.vn;

3854 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC

23, Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 39 877 210 - 62 420 429

Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC Ban quản lý dự án xây dựng đài truyền hình kỹ thuật số VTC

12156 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đài tiếng nói Việt Nam - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ phát thanh

35, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 39 745 688    (84-4) 39 745 689

2404 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hai Bà Trưng