Phố Thịnh Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thịnh Yên là một thôn mới thành lập khoảng giữa thế kỷ XIX. Phố Thịnh Yên kéo dài từ đường 332 tới phố Huế, vốn là đất thôn Thịnh Yên cũ. Thời Pháp thuộc có tên là phố Đuy-mu-chi-ê (rue Dumoutier) nhưng dân quen gọi là phố Chùa Vua vì ở giữa phố có một khuôn viên thờ tự dân quen gọi là Chùa Vua, thực ra đây là chùa Hưng Khánh và bên trong có điện thờ riêng Đế Thích (tức Indra, vốn là thần của đạo Bà-la-môn ở Ấn Độ). Đế Thích ở Ấn Độ là biểu tượng của Sấm Sét nhưng ở Việt Nam thì lại có quyền năng khác là có thể cải tử hoàn sinh, đồng thời đánh cờ cực giỏi.

Bản đồ đường Phố Thịnh Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Thịnh Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cửa hàng Huy Hường

11A, Phố Thịnh Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

In Bảo Minh

38a, Phố Thịnh Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công Ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Phong Hoàng Vi ...

48, Phố Thịnh Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

HÙNG LAN chuyên điểu kiển - đầu kĩ thuật số - đầu ...

17, Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cửa hàng điện tử Dung Huỳnh

2G, Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội thất ô tô, điện tử, điện lạnh, trang thiết bị ...

1A, Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cửa hàng điện tử Minh Tuấn

3B, Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh công ty cổ phần Cát Thủy

34A, Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vân Thoa - Dây Curoa

28, Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện tử Tiến Long

2G, Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội