Phố Thái Phiên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nối từ phố Huế đến góc phố Bà Triệu và Lê Đại Hành, nguyên là đất thôn Yên Thọ và Hậu Phong Vân. Tới giữa thế kỷ XIX thôn Yên Thọ với với thôn Thống Nhất thành Yên Nhất, Hậu Phong Vân hợp với Long Hồ thành Vân Hồ. Phố này cũng mới được mở những năm sau 1930. Trước đó, trừ nhà máy diêm ra còn thì toàn hồ ao và bãi cỏ, có xen vài xóm nhà lá lèo tèo. Thời Pháp thuộc có tên là phố Sa-puy (rue Chapuis). Sau Cách Mạng đổi là phố Đội Cung. Thời tạm chiếm đổi thành tên hiện nay.
Thái Phiên (1882 - 1916) quê làng Nghi An (nay thuộc Đà Nẵng). Ông tham gia Duy Tân hội từ khi thành lập. Năm 1916, nhân thấy nước Pháp đang bị khốn quẫn trong chiến tranh thế giới, Thái Phiên cùng một số đồng chí quyết định tổ chức khởi nghĩa. Thái Phiên ở trong ủy ban khởi nghĩa, trực tiếp điều khiển cuộc bạo động ở Huế. Việc chuẩn bị được tiến hành gấp rút nhưng cách kỳ hạn 3 ngày thì bị lộ. Ngày 1-5, Pháp ra lệnh giới nghiêm, thu vũ khí của toán lính sắp nổi dậy làm binh biến. Nhưng ủy ban khởi nghĩa không biết. Đúng hẹn Thái Phiên và Trần Cao Vân đưa Duy Tân ra khỏi hoàng thành nhưng thấy không đúng như dự định nên họ xuống thuyền đi về phía nam Giao. 3 ngày sau thực dân bắt được toàn bộ những người chủ chốt. Duy Tân bị đày sang đảo Rê-uy-ni-ông (Réunion). Trần Cao Vân và Thái Phiên bị đem chém ở cửa An Hòa.

Bản đồ đường Phố Thái Phiên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Thái Phiên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bánh mỳ Ngố

39, Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

The Coffee Inn

19, Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

V-Medical Spa

23 B, Thái Phiên, Thái Phiên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thẩm Mỹ Viện Mika Vũ Thái

2B , Thái Phiên, Thái Phiên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

V-Medical spa

23B, Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

ATM - Eximbank

2C, Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

Công ty Thuận Đức

2C, Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

Sữa tươi Mộc Châu

4, Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đức Phú - Mua bán, sửa chữa đồng hồ

4, Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đăng Long - Sửa chữa xe máy

4, Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội