Phố Phù Đổng Thiên Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Kéo dài từ phố Trần Xuân Soạn đến phố Hòa Mã, nguyên là đất thôn Hành Môn. Tới giữa thế kỷ XIX, thôn này nhập vào thôn Hương Viên. Thời Pháp thuộc, đây là phố Pét-ca-đo (rue Pescadores). Tên hiện nay được đặt sau Cách Mạng.
Phù Đổng Thiên Vương là một nhân vật truyền thuyết, thường được gọi là Thánh Gióng, quê làng Gióng tức Phù Đổng, nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội. Tục truyền đời vua Hùng Vương thứ 6 có giặc Ân xâm lấn nước ta. Vua cho sứ giả đi rao tìm người dẹp giặc. Tháng Gióng khi đó đã lên 3 tuổi mà chưa biết nói, bỗng vụt ngồi dậy nói với mẹ cho mời sứ giả vào. Chàng xin đúc một con ngựa sắt, một roi sắt, một giáp sắt. Khi có những thứ đó, chàng vươn vai đứng dậy, người to lớn hẳn lên, rồi mặc giáp, cầm roi nhảy lên ngựa đi phá giặc. Giặc tan, chàng phi ngựa lên núi Sóc, bỏ áo giáp lại rồi bay lên trời.

Bản đồ đường Phố Phù Đổng Thiên Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Phù Đổng Thiên Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cầm đồ

35, Phù Đổng Thiên Vương, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà ...

Nhà hàng Làng Biển

29B, Phù Đổng Thiên Vương, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà ...

Bunnie Shop

21, Phù Đổng Thiên Vương, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà ...

Công ty dịch vụ truyền thanh - truyền hình Hà Nội

1, Phù Đổng Thiên Vương, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà ...

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

3, Phù Đổng Thiên Vương, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà ...

Cầm đồ - Nhà đất

5, Phù Đổng Thiên Vương, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà ...

Dập bọc khuy - May công nghiêp - Sửa chữa quần áo

7, Phù Đổng Thiên Vương, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà ...

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng ADZ

6, Phù Đổng Thiên Vương, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà ...

Hair Salon Bình Anh

26, Phù Đổng Thiên Vương, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà ...

Nhà may Cường

30, Phù Đổng Thiên Vương, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà ...