Phố Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngô Thì Nhâm (1746 - 1863) thường bị đọc chệch là Ngô Thời Nhiệm do tránh húy của vua Tự Đức là người làng Tả Thanh Oai. Năm 29 tuổi, ông đỗ tiến sĩ, làm quan tới chức Công bộ hữu thị lang. Tới năm 1782 ông bị phe Trịnh Khải khủng bố, phải lánh về vùng Sơn Nam. Khi vua Quang Trung ra bắc, ông được bạn bè tiến cử, vua Quang Trung tin dùng, cho phụ tá Ngô Văn Sở giữ thành Thăng Long. Năm 1788, quân Thanh xâm lược, Ngô Thì Nhậm bàn với Ngô Văn Sở rút quân về giữ đèo Tam Điệp để bảo toàn lực lượng và chờ đại quân của Quang Trung. Sau đó ông phụ trách việc giao thiệp với triều đình Thành. Khi Tây Sơn đổ, ông bị Gia Long bắt giam ở Huế rồi lại phải trở ra Thăng Long đem đánh đòn ở sân nhà Văn Miếu cũng Phan Huy Ích và Nguyễn Gia Phan. Về nhà được vài hôm thì ông mất. Ông là nhà văn hóa lớn, để lại nhiều tác phẩm có giá trị về thơ, văn, lịch sử, triết học, ngoại giao ...

Bản đồ đường Phố Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

FORD HÀ NỘI

94, Phố Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đại lý Yamaha YFS Hà Nội

67, Ngô Thì Nhậm, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

Ford - Đại lý Hà Nội Ford

94, Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Placencare - Spa & clinic

37, Ngô Thì Nhậm, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

Nhà Hàng Wild Rice

6, Ngô Thì Nhậm, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

Nhà Hàng Bếp Việt Mùa Xuân

15, Ngô Thì Nhậm, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

Nhà hàng Vietkitchenspring

15, Ngô Thì Nhậm, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

Bưu điện trung tâm 2

19, Ngô Thì Nhậm, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

ATM - VietinBank

66, Ngô Thì Nhậm, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...

Ford quality care service

92, Ngô Thì Nhậm, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà ...