Ngõ Lò Lợn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đây là một ngõ ở cuối phố Bạch Mai, bên dãy số lẻ, sát chợ Mới Mơ. Trước đây có một lò mổ lợn ở trong ngõ do đó thành tên. Từ năm 1942, lò này đã bỏ.

Bản đồ đường Ngõ Lò Lợn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa điểm mới ở Ngõ Lò Lợn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội