Phố Phố Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phố Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phố được đặt theo tên của Phó Thủ tướng của Việt Nam từ năm 1960 đến 1980. Lê Thanh Nghị tên thật là Nguyễn Khắc Xướng, quê làng Thượng Cốc, huyện Tứ Lộc (nay là huyện Tứ Kỳ) tỉnh Hải Dương.
Ông là nhà cách mạng lỗi lạc trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Với thâm niên trên dưới 60 năm tuổi đảng ông xứng đáng là tấm gương sáng cho lớp trẻ noi gương và học tập.
Ông Xuất thân là công nhân ngành điện, hoạt động trong phong trào đấu tranh của công nhân mỏ Vàng Danh, Cọc Năm, Hòn Gai (1928). Gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).
Tháng 5.1930, bị thực dân Pháp bắt, kết án tù chung thân đày ra Côn Đảo. Năm 1936, ra tù trở về Hà Nội hoạt động trong phong trào công nhân, xây dựng các hội ái hữu, nghiệp đoàn, tổ chức cơ sở đảng và tham gia Thành uỷ Hà Nội. Cuối 1937, về hoạt động cách mạng ở Hải Dương. Gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).
Năm 1940, bị bắt, đày tại nhà tù Sơn La.
Đầu năm 1945, ra tù trở về Hà Nội được chỉ định vào Xứ uỷ Bắc Kỳ, chỉ đạo phong trào cách mạng ở Chiến khu Hoàng Hoa Thám, uỷ viên Uỷ ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ.
Tháng 8.1945, là xứ uỷ viên phụ trách miền Duyên hải, thường vụ Xứ uỷ (1946).
Trong thời kì Kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), chánh Văn phòng Trung ương Đảng (cuối 1948), bí thư Liên khu uỷ, chủ tịch Uỷ ban Hành chính Kháng chiến, chính uỷ Bộ Tư lệnh Liên khu III, bí thư Thành uỷ Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (1955 - 1960). Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II - V; 1951 - 1986). Phó thủ tướng kiêm chủ nhiệm Văn phòng Công nghiệp,

Bản đồ Phố Lê Thanh Nghị

Dịch vụ tại Lê Thanh Nghị