Phố Phố Lê Ngọc Hân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phố Lê Ngọc Hân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Kéo dài từ phố Trần Xuân Soạn tới phố Hòa Mã, nguyên là đất thôn Hoa Viên. Tới giữa thế kỷ XIX, thôn này hợp với một số thôn khác thành thôn Hương Viên. Đầu thời Pháp thuộc đổi thành Phương Viên. Phố mới được mở từ những năm đầu thế kỷ XX. Thời Pháp thuộc gọi là phố Luy-rô (rue Luro). Sau Cách Mạng đổi là phố Lữ Gia. Từ tháng 6-1979 đổi ra tên hiện nay.
Lê Ngọc Hân (1770 - 1799) là con gái của vua Lê Hiển Tông, mẹ là bà Nguyễn Thị Huyền. Năm 1786 Nguyễn Huệ ra Bắc, tiêu diệt họ Trịnh, trao quyền binh lại cho Hiển Tông. Để thêm phần gắn bó thân tình, Hiển Tông gả Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Hôn lễ tổ chức ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ, tức 4-8-1786. 6 năm sau, Nguyễn Huệ qua đời, Ngọc Hân khi đó mới 22 tuổi, đã bày tỏ nỗi đau lòng vô hạn trong "Ai tư văn", một bài thơ gồm 166 câu song thất lục bát.

Bản đồ Phố Lê Ngọc Hân

Dịch vụ tại Lê Ngọc Hân