Phố Phố Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phố Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đường Lạc Trung từ phố Kim Ngưu Đông đi thằng đến đoạn khởi đầu của đường Minh Khai, đây là đường mới mở và đặt tên năm 1990. Đường này đi xuyên qua làng cùng tên. Làng Lạc Trung vốn là do các thôn Yên Lạc, Trung Chí và Hương Thái hợp nhất. Trước đó Yên Lạc và Trung Chí hợp với nhau gọi là Lạc Trung nên nếu thôn Hương Thái chỉ có 1 đình thì thôn Lạc Trung có những 2 đình vốn là của 2 thôn cũ. Nay các ngôi đình trên vẫn còn.

Bản đồ Phố Lạc Trung

Dịch vụ tại Lạc Trung