VIB tại Cầu Giấy


Phòng giao dịch Trung Yên -Ngân hàng Quốc Tế

16 lô 2C KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 834 250

345 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Vn (VIB) - PGD Quan Hoa

157, Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 3767 0148    (84-4)

374 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VIBank

201B, Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

970 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VIBank

222, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian hoạt động từ 6h - 22h

957 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Trung Yên

16 - Lô 2C, Trung Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 834 250    (84-4) 37 834 251

Ngân hàng Quốc Tế - VIBank

5058 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VIBank

2, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1063 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Hoàng Quốc Việt

2, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 913 886    (84-4) 37 913 887

Ngân hàng Quốc Tế - VIBank

5275 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Quan Hoa

95, Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 38 335 836    (84-4) 38 337 953

Ngân hàng Quốc Tế - VIBank

2914 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Cầu Giấy

299, Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 22 201 606    (84-4) 22 201 607

Ngân hàng Quốc Tế - VIBank

7124 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng Giao dịch VPBank 299 Cầu Giấy

299, Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 6269 7883 - (84-4) 6269 7884

Máy rút tiền tự động Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

1682 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Cầu Giấy