Trường Đại học, Học viện tại Cầu Giấy


Trường đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

144, Xuân Thủy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 547 506    (84-4) 37 546 765    http://www.ueb.edu.vn;

Trường Đại học Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN (tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics and Business - Vietnam National University, Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 ...

3347 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường Đại học Lao động - Xã hội

43, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 35 566 175    http://www.ulsa.edu.vn;

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này thì nguồn nhân lực có chất lượng cao có một vai trò rất quan trọng và ...

12779 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

36, Xuân Thủy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 38 331 262    http://www.ajc.edu.vn;

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá III, ...

7500 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

136, Xuân Thủy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 547 823    http://www.hnue.edu.vn;

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) được thành lập ngày 11 tháng 10 năm 1951 theo Nghị định 276 của Bộ Quốc gia Giáo dục. Ngày 10 tháng 12 năm 1993 theo Nghị định 97/CP của Chính phủ, trường là một ...

11106 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại học Quốc Gia Hà Nội

144, Xuân Thủy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 547 669 - 37 547 013    (84-4) 37 547 724

Phòng tài vụ: (84-4) 37 547 411 Phòng đào tạo: (84-4) 37 547 563

3018 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm thực hành nghệ luật - Học viên tư pháp

10, Phan Văn Trường, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 38 361 267    http://www.hocvientuphap.edu.vn;

823 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

135, Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

4757 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường đại học ngoại ngữ Hà Nội - ĐHQGHN

Phạm Văn Đồng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 547 269    (84-4) 37 548 057    www.cfl.vnu.edu.vn;

Ảnh sự kiện 3 Trang chủ » Trường ĐHNN » Giới thiệu Giới thiệu trường ĐHNN Sứ mạng nhà trường "Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy ...

3555 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại học Sân Khấu Điện Ảnh

Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 643 397    http://www.skda.edu.vn;

Là địa chỉ duy nhất ở Việt Nam đào tạo về sân khấu, điện ảnh và truyền hình ở trình độ đại học và sau đại học, Trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội chính là nơi phát hiện và bồi dưỡng những tài ...

2276 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường Đại học Công Nghệ - ĐHQGHN

144, Xuân Thủy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 547 461    http://www.coltech.vnu.vn;

Đại học Công nghệ nằm trong khuôn viên trụ sở chính của Đại học Quốc gia Hà Nội ở 144 đường Xuân Thuỷ quận Cầu Giấy. Tuy mới được thành lập vào năm 2004 nhưng hiện nay Đại học Công nghệ đã tạo được ...

1704 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại học Thương Mại Hà Nội

Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 643 219 - 38 348 407    http://www.vcu.edu.vn;

Trường Đại học Thương mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp ...

21863 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường Đại học Phương Đông

201B, Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 848 517    (84-4) 37 848 512    http://www.daihocphuongdong.edu.vn;

Trường Đại học Dân lập Phương Đông được thành lập theo quyết định số 350/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 07 năm 1994 và các quyết định khác của Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND Thành phố Hà Nội ...

7339 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Cầu Giấy