Hóa chất khác tại Cầu Giấy


Công Ty Cổ Phần Hoá Chất Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm và Công Nghệ

13 Lô 1B, Đường Trung Yên 7, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

84 4 37832672/3    hoachatbachkhoa.com;

574 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi nhánh công ty TNHH Kiên Vương

172, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 842 059 - 37 842 024    (84-4) 37 842 025

Chuyên các thiết bị, các loại hóa chất, nguyên liệu cung cấp cho ngành công nghiệp

2472 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hóa chất thiết bị dụng cụ thí nghiệm

83, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 914 479

6804 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty cổ phần XNK hóa chất và thiết bị Kim Ngưu

103, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 912 662    http://ww.vietchem.com.vn;

Hóa chất thiết bị công nghệ

1990 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Xí nghiệp kinh doanh hoá chất Hà Nội

265, Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 38 330 376

Thuốc tẩy

1226 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Cầu Giấy