Cao ốc tại Cầu Giấy


Tòa nhà HITC

239, Xuân Thủy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

12814 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung Kính Building

47, Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1003 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà 252

252, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1283 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà công ty 18 -4

8, Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

3534 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

SOMERSET HÒA BÌNH

106, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

7805 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Toà nhà hỗn hợp dịch vụ công cộng và nhà ở cao tầng

335, Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

đang thi công

795 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Cầu Giấy