Cơ quan khác tại Cầu Giấy


Cung trí thức Hà Nội

22, Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1795 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi cục Hải quan bưu điện TP Hà Nội - Cục hải quan TP Hà Nội

5, Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 951 130    (84-4)

2916 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi cục Hải quan bưu điện Thành phố Hà Nội

5, Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 682 592    (84-4)

2959 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện khoa học công nghệ Việt Nam

18, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

   www.vast.ac.vn;

2459 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng nhân sự

59, Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

365 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm đầu tư tài chính và trung tâm V.A.S

Số 7- Lô 12B, Trung Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tổng công ty viễn thông Hà Nội.

413 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở kế hoạch và đầu tư - Công ty TNHH phát triển thương mại Như Ý

469, Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

349 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện nghiên cứu giáo dục Quốc Tế

32, Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

960 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Xí nghiệp xây dựng số 9

11 lô 1C, Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 22 119 053    (84-4) 37 832 290

596 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm nghiên cứu phát triển y tế cộng đồng

5 lô 15E, Trung Yên 15D, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 832 647 - 37 832 742 - 37 832 743    (84-4) 37 832 646

1614 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tổng cục môi trường - Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường

11 lô 13B, Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

910 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình CG

126A, Xuân Thủy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 549 991

Điểm trông giữ xe ô tô Dịch Vọng Hậu

1961 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ĐHSPHN - Trung tâm nghiên cứu & sản xuất học liệu

136, Xuân Thủy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1278 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm dịch vụ Homecare

15 Lô 12A, Trung Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 831 333    (84-4) 37 830 938    http://www.homecare.com.vn;

Chuyên giặt khô, là hơi

523 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực tái việt

Số 18 - Lô 2C, Trung Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 832 394 - 37 832 395    (84-4) 37 846 237    www.nhantai.org.vn;

418 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cục hằng hải Việt Nam

2 lô 2B, Trung Yên 1, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 833 646    (84-4) 37 833 649

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam

584 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

MIC - Bảo hiểm quân đội

22, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 62 873 388

Chi nhánh Hà Nội

875 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Binh chủng thông tin liên lạc - Nhà máy thông tin M1

22, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 66 553 800

Văn phòng giao dịch và giới thiệu sản phẩm Thuê tầng 1

2301 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

MIC - Bảo hiểm quân đội

22, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 62 873 388 - 62 873 366

1560 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Kiểm toán nhà nước

111, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

10495 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Cầu Giấy