Các tổ chức y tế tại Cầu Giấy


Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Hà Nội

35, Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 685 512 - (84-4) 37 339 803    www.kiemdichytehanoi.vn/;

1162 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Cầu Giấy