Bộ, ban, ngành tại Cầu Giấy


Ban Tôn giáo Chính phủ

0, Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 3824 8763    (84-4)

412 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ Nội Vụ

8, Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 6282 0404    (84-4)

616 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ

479, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 4 3755 5247    (84-4)

289 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cục công nghệ thông tin

28, Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 548 925    (84-4) 37 548 925    www.ciren.gov.vn;

Trên cơ sở Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin đã được thành ...

2451 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ban quản lý dự án hạ tầng Hà Nội

N03, Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 62 692 723    (84-4) 62 693 763

Sở xây dựng Hà Nội

1528 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ ngoại giao trung tâm vận tải đối ngoại V75

120, Trần Quốc Hoàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 549 964 - 39 423 049

2493 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ giáo dục đào tạo - Dự án phát triển giáo viên THPT và trung cấp chuyên nghiệp

8, Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 832 795    (84-4) 37 832 498

1232 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty 789

147, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1591 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện khoa học và kỹ thuật hạt nhân

179, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1882 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

8, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

2984 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ công nghiệp và phát triển nông thôn(Phòng dự án)

27, Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

350 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tổng cục 5 - Bộ Công An

60, Nguyễn Văn Huyên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 911 766

13944 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cục tác chiến điện tử trung tâm 80

15, Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

2846 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bản quản lý dự án

108, Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 676 890 - 37 676 891

3140 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cục hàng hải Việt Nam - VINAMARINE

8, Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 683 065    (84-4) 37 683 058    http://www.vinamarine.gov.vn;

4393 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sở công thương thành phố Hà Nội

331, Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 22 155 527    (84-4) 37 630 259

5098 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Cầu Giấy