Bệnh viện tại Cầu Giấy


Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương

Ngõ 1194, Đường Láng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 664 751 - (84-4) 37 669 855    www.giaothonghospital.vn/;

572 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh viện 19 - 8

9, Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 373 747    www.benhvien198.vn;

Bệnh viện 19.8 được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai bệnh viện là Bệnh viện 265 của Công an nhân dân vũ trang và Bệnh viện 367 của lực lượng Công an nhân dân từ năm 1976. Ngày truyền thống của Bệnh ...

16632 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh xá 361

163, Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1168 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền

8, Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 684 059 - 37 951 685

18213 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà tang lễ bệnh viện E

91, Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

3193 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ Y Tế - Bệnh viện E Hà Nội

89, Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

3059 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh viện E Trung ương

87, Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(84-4) 37 543 650    (84-4) 37 561 356

44970 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Cầu Giấy