Bánh tôm, bánh xèo tại Cầu Giấy


Hà - Bò tùng xẻo

9, Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

378 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bánh tráng trộn Sài Gòn - T&M Quán

80, Phố Trần Bình, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

   https://www.facebook.com/pages/B%C3%A1nh-tr%C3%A1ng-tr%E1%BB%99n-S%C3%A0i-G%C3%B2n-TM-Qu%C3%A1n/2240;

495 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Cầu Giấy