Phố Phố Trần Quốc Hoàn, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phố Trần Quốc Hoàn, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phố mang tên Trần Quốc Hoàn. Ông là vị Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên ở Việt Nam và cũng là người giữ chức lâu nhất.
Trần Quốc Hoàn tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh. Ông quê ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tháng 3 năm 1934, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau đó, ông đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Xứ uỷ Bắc Kỳ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Trưởng ban dân vận Trung Ương...

Bản đồ Phố Trần Quốc Hoàn

Dịch vụ tại Trần Quốc Hoàn