Đường Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phố mang tên nhà Cách mạng nguyễn Phong Sắc. Ông tên thật là Nguyễn Văn Sắc, sinh ở làng Bạch Mai, Hà Nội. Ông là con của cụ Nguyễn Đình Phúc, một người đã tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục và là một trong những người trực tiếp thực hiện vụ dùng cà độc dược đầu độc binh lính Pháp trong thành Hà Nội ngày 27/6/1908. Sau đó ông Phúc bị phát hiện, bị bắt và đi đày Côn Đảo 5 năm.
Nguyễn Phong Sắc đã từ chối sang Pháp du học và làm việc ở sở Tài Chính Đông Dương. Sau đó ít lâu ông bỏ công việc này và gia nhập Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí hội. Nguyễn Phong Sắc là một trong những người đầu tiên thành lập tổ chức Đảng trong nước. Ngày 3/5/1931, Nguyễn Phong Sắc bị bắt vì bị chỉ điểm tại Hà Nội. Thực dân Pháp tử hình ông vào sáng ngày 25/5/1931.
Các tuyến xe bus chạy qua:
Tuyến số: 35,

Bản đồ Đường Nguyễn Phong Sắc

Dịch vụ tại Nguyễn Phong Sắc