Trung tâm y tế tại Ba Đình


Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế - Phòng Tiêm chủng Quốc tế

3, Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

126 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Đa khoa Quốc Tế

21,Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội

0437247195    http://www.facebook.com/phongkhamdakhoaquocteHaNoi;

1305 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Điện Biên

142, Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 455 747    (84-4)

1183 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng y tế quận Ba Đình

32, Văn Cao, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 32 321 993

460 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Trúc Bạch

2, Trúc Bạch, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 238 220

Trung tâm y tế quận Ba Đình

1169 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Quán Thánh

50, Hàng Bún, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 343 274

1331 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Thành Công

Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

2426 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe - Bộ Y Tế

366, Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 327 510

928 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Đội Cấn

191-193, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 452 801

1228 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm tư vấn -dịch vụ sức khỏe sinh sản Trung Ương

56, Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 153 353    (84-4) 37 153 354

3152 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà hộ sinh

12, Lê Trực, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 452 579

5840 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm tư vấn khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo

72, Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

562 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Ngọc Khánh - Phòng tiêm chủng Vác xin

27, Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 38 351 590

5218 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng y tế quận Ba Đình

50, Hàng Bún, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 343 274

3298 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế phường Giảng Võ - Phòng khám bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

148C, Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 212 9430 - 0912 823 489

1575 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm tư vấn và dịch vụ sức khoẻ Trung ương

100, Cửa Bắc, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 346 953

727 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm y tế dự phòng Quận Ba Đình

101, Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 845 3029

4324 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm y khoa Liễu Giai

1, Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 22 459 599    http://www.khamchuabenh.vn;

946 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Ba Đình